Apoteka senta

Apoteka
je otvorena

Pon - Pet: 07:00 - 20:00
Subota: 07:00 - 19:00
Nedelja: 07:30 - 12:30
(dežurstvo)

Apoteka
se nalazi

ul. Tančić Mihalja 2/a
24400 Senta, Srbija
tel.: 024/4150-219

Zašto je Vaš izbor
      Apoteka Senta?

 • apoteka se nalazi u centru grada, pored Doma zdravlja,
 • ovde možete dobiti i kupiti lekove na recept i bez recepta,
 • očekuje Vas širok asortiman dijetetskih suplemenata (pomoćnih lekovitih) i drugih proizvoda,
 • stručni saveti za Vas i Vašu porodicu,
 • besplatno merenje krvnog pritiska,
 • stručno i ljubazno osoblje apoteke.

Zdravlje je bogatstvo,
        čuvajmo ga zajedno!


Zdravstvena ustanova Apoteka Senta je osnovana 15.12.2010. godine, nakon dezintegracije Zdravstvenog centra Senta. Osnivač apoteke je Skupština opštine Senta.

Apoteka Senta ima šest organizacionih jedinica, jedan ogranak i pet jedinica za izdavanje gotovih lekova. Ogranak ili Centralna apoteka i jedna jedinica ili Apoteka 2 se nalaze u Opštini, a četiri jedinice su na selima, Tornjoš, Kevi, Gornji Breg i Bogaraš.

Centralna apoteka je sedište apoteke gde se nalazi:

 • magistralna laboratorija,
 • centralno skladište lekova,
 • skladište farmaceutskog otpada.

U zgradi Centralne apoteke je smeštena:

 • uprava apoteke,
 • administrativna služba,
 • računarski centar.

Glavni ulaz u apoteku

Ulaz za snabdevanje lekovima
Službeni ulaz

Apoteka

U apoteci je zaposleno dvadeset radnika na neodređeno vreme i jedan na određeno vreme:

 • 1 diplomirani farmaceut specijalist,
 • 2 diplomirana farmaceuta,
 • 1 diplomirani inženjer industrijske farmacij,
 • 10 farmaceutskih tehničara,
 • 1 diplomirani pravnik,
 • 1 knjigovođa,
 • 2 administrativna radnika,
 • 1 pomoćni administrativni radnik- lice sa invaliditetom,
 • 2 čistačice.

Ugovorom o dopunskom radu i delu je angažovano još pet radnika:

 • 2 informatičara,
 • 1 kurir,
 • 2 čistačice.

Radno vreme apoteka:

 • Centralna apoteka:
  • ponedeljak - petak 07:00-20:00
  • subota 07:00-19:00
  • nedelja dežurstvo: 07:30-12:30
 • Apoteka 2:
  • ponedeljak - petak 07:00-19:30
 • Tornjoš
  • ponedeljak - četvrtak 10:00-13:30
  • utorak - sreda - petak 07:30-13:30
 • Kevi
  • ponedeljak - četvrtak 07:30-09:30
 • Gornji Breg
  • ponedeljak - četvrtak 07:30-13:30
 • Bogaraš
  • utorak 07:30-13:30

U apoteci se ne organizuje noćno dežurstvo.

U proteklom periodu od 2011.–2016. godine kroz mnogobrojne aktivnosti u okviru farmaceutske zdravstvene delatnosti, Apoteka Senta se značajno pozicionirala na farmaceutskom tržištu pružanjem farmaceutske zdravstvene zaštite. Predano smo radili na unapređenju kvaliteta farmaceutske zdravstvene usluge i kvaliteta uslova rada, što se ogleda u zadovoljstvu naših pacijenata i svih građana Sente i okolnih mesta.

Obezbeđena je nova računarska oprema i uveden je nov informacioni sistem sa novim softverom koji je unapredio recepturni rad u oficini-izdavanje lekova na recept i maloprodaja, u skladištu i magistralnoj laboratoriji. Ovim ulaganjem je rad učinjen daleko efikasnijim preko bar kod čitača, kao i način kontrole i popisa robe preko data kolektora. Uveden je i nov program za knjigovodstvo, računovodstvo, osnovna sredstva, plate i kadrove i omogućio je da se osnuje knjigovodstvo i pravna služba. Za administrativnu službu je kupljen novi aparat za kopiranje, računari, monitori i druga oprema.

Urađena je kompletna klimatizacija svih organizacionih jedinica apoteke.

Uveden je internet u svim organizacionim jedinicama, interna mreža fiksnih i mobilnih telefona i napravljena je internet stranica apoteke.

Tim zaposlenih je osmislio logo apoteke, koji je postao naš zaštitini znak. Napravljene su identifikacione pločice za sve zdravstvene radnike i svetleće reklame sa logom koje su postavljene ispred ulaza u apoteke.

logosvetleca_reklam

Započet je projekat rekonstrukcije centralne apoteke i uređeno je i izgrađeno dvorište apoteke koje se koristi kao službeni ulaz, za snabdevanje lekovima i napravljen je novi, savremeni ulaz u apoteku za pacijente, sa prilazom za lica sa posebnim potrebama. Potpuno su renovirani toaleti, kao i prostorija koja je namenjena za privremeno skladištenje farmaceutskog otpada. Završen je projekat za uređenje kompletnog enterijera Centralne apoteke, sa novim nameštajem, osvetljenjem, novom organizacijom prostora i završene su pripremne aktivnosti za realizaciju ovog projekta.

Magistralna laboratorija je opremljena sa dve nove tehničke vage, komorom za rastvaranje antibiotika, mešalicom za masti i kreme i sa termometrima za frižidere uz koje je uvedena knjiga evidencije temperature. Za obe apoteke u gradu su obezbeđena dva aparata za merenje krvnog pritiska korisnicima naših usluga pod nadzorom zdravstvenih radnika i nalaze se u oficini.

Potpuno su renovirane i potpuno novo opremljene apoteke u sva četiri sela, sanitarni čvorovi i čekaonice koje zajedno koriste zaposleni i pacijenti apoteka i zdravstvenih ambulanti pri domu zdravlja, kao i ulazi u apoteke i ambulante.

Kupljeno je jedno vozilo za snabdevanje seoskih apoteka lekovima i drugim proizvodima.

Ustanovljena je procedura prijema robe i uvedene su knjiga kratkih rokova i knjiga reklamacija kao i procedura upravljanja farmaceutskim otpadom. Skladištenje, distribucija lekova i drugih proizvoda se realizuje preko internih faktura iz centralnog skladišta do drugih organizacionih jedinica. U skladištu i u oficini su lekovi poređani po abecedi, a dijetetski suplementi po terapijskom grupama. Lekovi koji se izdaju na recept RFZO i koji se prodaju su u oficini i skladištu fizički odvojeni od lekova koji se ne nalaze na Listi lekova RFZO i prodaju se. Pomagala ili medicinska sredstva koja se izdaju na nalog RFZO se nalaze u skladištu, a koja se prodaju su prostorno odvojena i deo su oficine.

Došlo je do smene generacija kada je više zaposlenih otišlo u penziju i zaposlen je nov mlad stručni kadar.

Svi zdravstveni i administrativni radnici učestvuju u kontinuiranoj edukaciji. U apoteci se često organizuju stručni sastanci u cilju unapređenja našeg znanja i kvaliteta farmaceutske usluge. Predavači su naši diplomirani farmaceuti, farmaceutski tehničari, lekari, saradnici iz farmaceutskih kuća, a za lakše učenje su obezbeđeni projektor i televizor.

kartica poverenjaPuno smo radili na marketingu i proširenju asortimana farmaceutskih i drugih proizvoda i povećanju njihove komercijalne prodaje. Napravili smo idejno rešenje za apotekarske kartice, ili kartice poverenja kupaca, a do sada je podeljeno preko četiri hiljade komada našim vernim pacijentima, građanima Sente i okolnih mesta. Kartice poverenja su izazvale veliko interesovanje kod građana, jer su omogućile povoljnost od 5% smanjenja cena pri svakoj kupovini za celokupan asortiman proizvoda u apoteci. Za samo tri meseca u periodu od novembra 2014. do februara 2015. je podeljeno dve hiljade kartica i do oktobra 2016. godine više od dve hiljade. Na ovaj način smo postigli bolju konkurentnost na tržištu i zadržali naše pacijente i kupce, jer apoteka posluje u tržišnim uslovima, sama obezbeđuje prihode za sve troškove preko marže. Apoteka je kao registrovana trgovina preduzimala sve neophodne aktivnosti za maksimalni porast komercijalne prodaje, prilagođavajući se situacijama na farmaceutskom tržištu, uzimajući u obzir poslovanje još osam privatnih apoteka na teritoriji opštine i njihovo sklapanje ugovora sa RFZO-m za izdavanje lekova na recept.

Apoteka domaćinski posluje, uz minimalne troškove. Kolektivni ugovor kao opšti akt apoteke se u potpunosti sprovodi sa svim obavezama koje iz njega proističu prema zaposlenima kojima su isplaćivane stimulacije, jubilarne nagrade i otpremnine iz sopstvenih prihoda. Sve planirane i realizovane aktivnosti su pokazatelj da se apoteka u svom poslovanju ponaša društveno odgovorno ne samo u okviru ustanove, nego i prema zajednici u kojoj obavlja farmaceutsku delatnost.

Uradili smo puno, a nove ideje i realnost nas stalno vode u nove profesionalne izazove i zadatke koji se svakodnevno uspešno realizuju sa jednim ciljem, da korisnici naših usluga budu zadovoljni, da imaju poverenje u naš rad i stručnost pri pružanju usluga, da naša komunikacija bude lepa, otvorena, jer je naša misija očuvanje zdravlja stanovništva, zdrav i kvalitetan život svih građana.